آشیان / برچسب آرشیوها:  مهدی هاشمی، دادگاه عالی انتاریو، کانادا، فراخوانده شد

برچسب آرشیوها:  مهدی هاشمی، دادگاه عالی انتاریو، کانادا، فراخوانده شد

مهدی هاشمی به دادگاه عالی انتاریو در کانادا فراخوانده شد

به گزارش حسن زارع زاده اردشیر در رادیو فردا، مهدی هاشمی بهرمانی فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران برای توضیح در خصوص پرونده شکنجه هوشنگ بوذری به دادگاه عالی ایالت انتاریو در کانادا فراخوانده شد پیشتر مهدی هاشمی به اتهام دست داشتن در شکنجه هوشنگ بوذری، رایزن پیشین دولت در پروژه‌های …

بیشتر بخوانید