آشیان / برچسب آرشیوها:  مهرانگيز رساپور، م. پگاه، زندانی، شعر، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  مهرانگيز رساپور، م. پگاه، زندانی، شعر، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

زندانی

بيا به ديدارم اما از دَر نيايی  نيايی                        دندان دارد دَر ! از پنجره نيز نه                    پنجول می‌کشد ! ديوار هم که نمی‌گذارد . . .                                   نيا به خانه‌ی سايه‌ام برو اگر تو در بزنی                    سايه‌ام روشن می‌شود !

بیشتر بخوانید