In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهرانگيز رساپور، م. پگاه، زندانی، شعر، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

زندانی

بيا به ديدارمامااز دَر نيايی  نيايی                       دندان دارد دَر !از پنجره نيز نه                   پنجول می‌کشد !ديوار هم که نمی‌گذارد . . .                                  نيابه خانه‌ی سايه‌ام برواگر تو در…
ادامه مطلب ...