In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهرانگيز رساپور، م. پگاه، زندانی، شعر، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

زندانی

بيا به ديدارم اما از دَر نيايی  نيايی                        دندان دارد دَر ! از پنجره نيز نه                    پنجول می‌کشد ! ديوار هم که نمی‌گذارد . . .                                   نيابه خانه‌ی سايه‌ام برو اگر تو در…
ادامه مطلب ...