آشیان / برچسب آرشیوها:  مهرانگيز رساپور (م. پگاه)، نوروز، شهرگان

برچسب آرشیوها:  مهرانگيز رساپور (م. پگاه)، نوروز، شهرگان

نوروز

نوروز که سبز رنگ و سرخ است و سپيد باز آمده با جامه‌ی رنگينِ اميد اين جشن طبيعت است، مِی  نوش و برقص جزيی ز طبيعتيم ما، بی‌ترديد          *   *   * نوروز چو با نور و نسيم آميزد سرمای سيه به کوی شب بگريزد خورشيد به شادباشِ اين پيروزی …

بیشتر بخوانید