In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهرانگیز کار

گربه را در حجله کشتند

وزارت زنان چه شد؟ گفتند و شنیدیم که منع شرعی ندارد. حسن روحانی برای دولت تدبیر و امید که در آن حتی یک چهره زنانه دیده نشد توضیحی دارد؟ نیمه ای از جمعیت منتظر است توضیح او را بشنود. سکوت روحانی در این باره، آغاز خوبی نیست. علی رغم بگیر و…
ادامه مطلب ...