آشیان / برچسب آرشیوها:  مهرانگیز کار

برچسب آرشیوها:  مهرانگیز کار

گربه را در حجله کشتند

وزارت زنان چه شد؟ گفتند و شنیدیم که منع شرعی ندارد. حسن روحانی برای دولت تدبیر و امید که در آن حتی یک چهره زنانه دیده نشد توضیحی دارد؟ نیمه ای از جمعیت منتظر است توضیح او را بشنود. سکوت روحانی در این باره، آغاز خوبی نیست. علی رغم بگیر …

بیشتر بخوانید