In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهران زنگنه

بررسی فیلم ″هر″ Her

اشاره: مترادف انگلیسی و (یا) آلمانی لغاتی که در متن با ستاره مشخص شده‌اند در انتها ذکر شده‌اند.خلاصه فیلم: تئودور نویسنده‌ی نامه‌های خصوصی پر احساس است. در این امر، علیرغم شغلش است، قرار است سهمی در خوشبختی دیگران داشته باشد  و ظاهرا…
ادامه مطلب ...

بررسی فیلم کوتاه “اتاق ۸”

تذکر: کسانی که فیلم را دیده اند لازم نیست خلاصه را بخوانند. به آنانکه انگلیسی نمی دانند، خواندن خلاصه را توصیه می کنم.خلاصه فیلم: یک زندانی به داخل یک سلول که زندانی دیگری نیز حضور دارد هدایت می شود. زندانی کتک خورده یا شکنجه شده  بنظر…
ادامه مطلب ...

رسالت

هیچ کس مرا به رسالت برنگزیده استپیامبرم اما منکتابم زمینی استیگانه سوره‌ ی کتابم را بر فراز کوه طور بر سنگ نبشتمآیه ‌ی یگانه‌ ای یکتا سوره‌ ام دارد: دوستت دارمبه گاه رفتنم ترا به جانشینی‌ ام بر‌می ‌گزینمتا مرا با چشمانتبا…
ادامه مطلب ...

من عاشق پر بسته‌ام، پرواز را دل بسته‌ام

من عاشق پر بسته‌ام، پرواز را دل بسته‌امای آرزوآتش بزن بر بند من، آتش بزن بر جان من آتش بگیرد چون دلم، پرمی زنم، ای جان منگر مرده‌ام، آتش کُنَد پُر زنده‌امدر آسمانِ قهقهه رقصی و من رقصان شوممی پربگیرد جان من، چون ذره ای در…
ادامه مطلب ...

تاریخ نویسی از پایین

در مورد رمان «هیچکس» اثر مهران زنگنهمردم هر سرزمینی بر رخدادهای سرنوشت‌ساز جامعۀ خود به شیوه‌های متفاوت درنگ و تأمل می‌کنند. یا به گونه‌ای عقلی و منطقی یک برهۀ بحرانی را حلاجی می‌کنند و یا به شیوه‌ای هنری و ادبی معنای آنچه را که به…
ادامه مطلب ...

چند شعر از مهران زنگنه

[email protected]آرزو (۵)دلم می خواهد             شب تیره را نخ نما ببینم             تا اگر روز نیست             حداقل بتوانم                           آفتاب را در ورای آن ببینم ------------------علف هرزاگر هرزعلف بر سراسر…
ادامه مطلب ...

استیصال

استیصالداستان "استیصال" برگرفته از مجموعه‌ای به همین نام از مهران زنگنه است که اخیراً توسط آمازون آنلاین منتشر شده است.-          حرف بزن! بگو!می‌گوید: می‌بایست می‌رفتم سر قرار. نرفتم.اگر می‌رفت قرار آخر می‌بود. با این که…
ادامه مطلب ...