آشیان / برچسب آرشیوها:  مهران مصطفوی، سلاح اسرائيل، تخريب تاسيسات برقی، الکترونيکی ايران

برچسب آرشیوها:  مهران مصطفوی، سلاح اسرائيل، تخريب تاسيسات برقی، الکترونيکی ايران

آيا سلاح اسرائيل برای تخريب تاسيسات برقی و الکترونيکی ايران جديد است؟

پالس الکترومغناطيسی انتشار سريع و بسيار کوتاه مدت امواج الکترومغناطيسی با دامنه بسيار قوی است که می تواند بسياری از تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی منطقه ای بسيار بزرگ را از بين ببرد. عواقب ناشی از ايجاد چنين پالسی در يک منطقه پرجمعيت می تواند ويرانگر باشد دو روز است که …

بیشتر بخوانید