In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهسا پناه شاهی‎

به من نگویید زیبا هستم

مطلب زیر نوشته «ارین تاتوم» است که توسط مهسا پناه شاهی به فارسی برگردانده شده‎:‎چنین فرض می شود که هر زنی، صریحاً، آرزو و حتی نیاز به شنیدن جمله ‏‎»‎تو زیبا هستی‎ «‎را دارد. من هم مثل بیشتر دخترها ‏آرزوی زیبایی داشتم. در کودکی، ساعت ها…
ادامه مطلب ...