صفحه را انتخاب کنید

برچسب: مهوش شفیعی

سه شعر از مهوش شفیعی 

مهوش شفیعی متولد سال ۱۳۶۵ شیراز؛ شاعر، نويسنده، روزنامه نگار-عکاس است. ۱دلم که برای تو تنگ می‌شودخلبانان جت‌های جنگیبمب‌هایشان را خوشه‌ای می‌ریزندو گل‌های روی پیراهنم…دلم که برای تو تنگ می‌شودزندان‌بان زنی را صدا می‌زندکه...

سه شعر از مهوش شفیعی 

مهوش شفیعی متولد سال ۱۳۶۵ شیراز؛ شاعر، نويسنده، روزنامه نگار-عکاس است. ۱ دلم که برای تو تنگ می‌شود...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان