In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

موزه زنان، روز جهانی زن، منصوره شجاعی

»موزه زنان» در روز جهانی زن اعلام موجودیت نکرد!

مدرسه فمینستی: قرار بود در هشتم مارس سال 88، به مناسبت روزجهانی زن، «موزه زنان ایران» اعلام موجودیت کند که نکرد.قرار بود در آن روز نمایشگاهی از جوایز زنان ایرانی در صد سال اخیر برگزار شود و از این راه موزه…
ادامه مطلب ...