آشیان / برچسب آرشیوها:  میثم غفوریان صدیق، سالگرد ازدواج، دو زوج روزنامه‌نگار، مهسا امرآبادی، مسعود مرادی باستانی، روز بی امتیاز، مگر تنها، یکی کودک بودن

برچسب آرشیوها:  میثم غفوریان صدیق، سالگرد ازدواج، دو زوج روزنامه‌نگار، مهسا امرآبادی، مسعود مرادی باستانی، روز بی امتیاز، مگر تنها، یکی کودک بودن

در این روز بی امتیاز، مگر تنها یکی کودک بودن!

یادداشتی پیرامون سالگرد ازدواج دو زوج روزنامه‌نگار؛ مهسا امرآبادی و مسعود مرادی باستانی چیز غریبی است خاطره. به خاطر آوردن و در خاطره مغروق شدن. به خصوص آن که خاطره مربوط باشد به دوستیِ دیرینه سالی که حالا شماره‌ی سالهاش به بیش از یک دهه می‌گذرد. و همین طورهاست به …

بیشتر بخوانید