آشیان / برچسب آرشیوها:  می خواهم صامت بمانم، علیرضا رضایی، نقد فیلم، آرتیست،

برچسب آرشیوها:  می خواهم صامت بمانم، علیرضا رضایی، نقد فیلم، آرتیست،

می خواهم صامت بمانم!

نقد فیلم آرتیست تماشای یک فیلم صامت حتی برای منتقدین و پژوهشگران تاریخ سینما نیز چندان ساده نیست، چه رسد به تماشاگران جوان سینما که اغلب حتی تحمل دیدن فیلم های عمیق، کم دیالوگ و کُند را ندارند. هم از این روست که آثار درخشان تاریخ سینما مانند فیلم های …

بیشتر بخوانید