آشیان / برچسب آرشیوها:  نارسائی آموزش

برچسب آرشیوها:  نارسائی آموزش

نارسائی آموزش زبان دوم و ارتباط با انگلیسی زبان‌ها

(Research area: Second Language acquisition & Computer-assisted Language Learning)  مهران نورافکن (نامزد دکترای زبانشناسی) [email protected] آموزش صحیح و تسلط مکفی بر زبان دوم نیازی است که اهمیت آن هر روز بیشتر احساس می‌شود. چنین نیازی بسته به شرایط شغلی، سبک زندگی، تحصیلات و عواملی از این دست، برای برخی دارای …

بیشتر بخوانید