آشیان / برچسب آرشیوها:  نازنین سام، خاتون، چادر سیاه، حجاب

برچسب آرشیوها:  نازنین سام، خاتون، چادر سیاه، حجاب

چادر سیاه و «خاتون» های انحرافی

انتشار ویژه نامه «خاتون 1» نشانه خوبی است به این خاطر که بالاخره دیدیم که صدای زنان به سطح روزنامه رسمی دولت ایران رسیده است. «خاتون» نشانه خوبی است به این خاطر که یک دستگاه دولتی رسما به توهین و تعدی و خشونت به زنان در کوچه و خیابان به …

بیشتر بخوانید