In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نامۀ یک زندانی، طنز، شهرگان، محمد صدیق کبودوند، دادستان عصبانی

نامۀ یک زندانی به دادستان عصبانی!

«به محمد صدیق کبودوند مرخصی تعلق نمی‌گیرد چون دادستان تهران از او خیلی عصبانی است.» *اینجانب محمد صدیق کبودوند در این پنجسالی که به خاطر عقیده‌ام در زندان هستم هیچ شکنجه ای مرا آنقدر ناراحت نکرده که…
ادامه مطلب ...