آشیان / برچسب آرشیوها:  نامۀ یک زندانی، طنز، شهرگان، محمد صدیق کبودوند، دادستان عصبانی

برچسب آرشیوها:  نامۀ یک زندانی، طنز، شهرگان، محمد صدیق کبودوند، دادستان عصبانی

نامۀ یک زندانی به دادستان عصبانی!

«به محمد صدیق کبودوند مرخصی تعلق نمی‌گیرد چون دادستان تهران از او خیلی عصبانی است.» * اینجانب محمد صدیق کبودوند در این پنجسالی که به خاطر عقیده‌ام در زندان هستم هیچ شکنجه ای مرا آنقدر ناراحت نکرده که آگاهی از عصبانی بودن شما از دست من. وای بر منِ زندانی که دادستان …

بیشتر بخوانید