آشیان / برچسب آرشیوها:  نانام، شعر، کار، شهرگان، سپیده جدیری، ادبیات

برچسب آرشیوها:  نانام، شعر، کار، شهرگان، سپیده جدیری، ادبیات

چند سطر درباره‌ی اویی که نانام است

نانام را پیش از آن که برایم به دوستی نادیده اما صمیمی تبدیل شود، با “کارها”یش می‌شناختم؛ از سال‌ها پیش، شاید بیش از یک دهه پیش. و می‌دیدم که چه‌طور با لجاجتِ تمام اصرار دارد که آنچه را می‌نویسد نه شعر، بلکه کار بنامد. می‌دانستم که این از سر ابراز …

بیشتر بخوانید