آشیان / برچسب آرشیوها:  نسرین خواجه

برچسب آرشیوها:  نسرین خواجه

سه شعر از نسرین خواجه

 شاخه ای که پشت پنجره ات می رقصد تشنه یک نوازش است مثل موهایم که بی تاب!… ۱/۴/۹۲ *** حضور وحشت یک دست وفانوسی که هیچ وقت روشن نشد تا خوانده شود فصل هایی که مخالف چیدن پرواز هستند عجب خفقان بزرگی دار می زند !گردن شهر را ۱/۴/۹۲ *** …

بیشتر بخوانید