آشیان / برچسب آرشیوها:  نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی

برچسب آرشیوها:  نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنيد

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد. اطلاعات تازه برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق …

بیشتر بخوانید