In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نماینده مجلس، ایران، رئیس جمهور

نماینده مجلس ایران: عده‌ای معتقدند نیازی به وجود رئیس جمهور نیست

برخی از این محافظه کاران، خواستار تعریف سازوکارهایی در حکومت ایران شده اند که اطاعت رئیس قوه مجریه را از ولی فقیه تضمین کندحمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران در مجلس ایران گفت: "اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح…
ادامه مطلب ...