ادبیات نقد و بررسی

کارکرد مکان و روایت در «شبیه خوانی» اثر آزیتا قهرمان

شهرگان
نگاهی به مجموعه شعر «شبیه خوانی»- آزیتا قهرمان- چاپ یکم پاییز ۱۳۹۱ نشر آرست جدیدترین مجموعه شعر منتشر شده از آزیتا قهرمان شعرهایی تامل برانگیز...