In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نویسندگان ایرانی، لغو مجوز کتاب، بابک احمدی، رضا براهنی

تعدادی از نویسندگان ایرانی خواهان «لغو مجوز کتاب» شدند

در نامه نویسندگان آمده است که تیراژ کتاب در ایران از دوهزار به زیر هزار رسیده استتعدادی از نویسندگان، شاعران و مترجمان ایرانی با انتشار نامه ای سرگشاده خواهان لغو مجوز کتاب شده اند.آن ها در این نامه خود آورده اند: "ایران از معدود…
ادامه مطلب ...