آشیان / برچسب آرشیوها:  هر کی، ما رو درآورد، برای خودش، منوچهر رضابیگی

برچسب آرشیوها:  هر کی، ما رو درآورد، برای خودش، منوچهر رضابیگی

هر کی ما رو درآورد برای خودش!

( پیش درآمدی براستعمار پست مدرن!) به گمانم اشغری بود. داداش کوچیکه‌ی اکبری. بدجوری خمار بود. نشسته بود کنار جدول خیابان و پشت کرده بود به آفتابِ کم رمق پائیز تا پَراشه‌های نور نشئه‌ی گرمی در تنِ سردش بدوانند.  چشم‌ها را بسته بود و کیفورانه هزارتوی هستی را می‌کاوید. داشت …

بیشتر بخوانید