آشیان / برچسب آرشیوها:  هک، تابلوی دیجیتال، شهرداری سوری، شعار، هر روز ماری جوانا بکشید

برچسب آرشیوها:  هک، تابلوی دیجیتال، شهرداری سوری، شعار، هر روز ماری جوانا بکشید

هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»

  شهرگان: یک تابلوی الکترونیک در سوری که به منظور راهنمایی مردم برای بیرون ریختن زائیدات مصرفشان طراحی‌ شده بود، اخیراً با پیامی برای ریختن زائیداتی به بدن خود هک‌ شد. پیام این تابلو در اصل «دوشنبه‌ها اورگانیک» برنامه ریزی شده بود، که به اهل محل برنامه روزانه جمع آوری …

بیشتر بخوانید