آشیان / برچسب آرشیوها:  وحید یوسفی

برچسب آرشیوها:  وحید یوسفی

کارگران پست کانادا در گذر از یک مرحله‌ی تاریخی

نویسنده این مقاله وحید یوسفی نماینده‌ی سندیکای کارگران اداره‌ی پست کانادا است که در تورنتو کانادا سکونت دارد. سازمان پست کانادا نهادی 253 ساله است که چون تمام سازمان‌های پستی در سراسر کشورهای جهان به هدف خدمت برای مردم و شهروندان کشور بنا نهاده شده است. سندیکای کارگران پست با …

بیشتر بخوانید