In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

وزارت امور خارجه

جمع آوری بیلبوردهای ضد آمریکایی از تهران

مهدی نژاد مدیر روابط عمومی سازمان زیباسازی فضای شهری از متولی این بیلبوردها ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: «سازمان زیباسازی در این موضوع دخیل نبوده و این پوستر ها بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی سازمان زیبا سازی نبوده است.» مهدی نژاد گفت: «امشب (شب…
ادامه مطلب ...