In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

وزارت علوم

فحاشی به وزیر علوم در مجلس

فحاشی به وزیر علوم در مجلس: «برو به این مرتیکه بگو یا این چند نفر را عزل می‌کند یا با اردنگی از وزارتخانه بیرونش می‌کنم.»هفته‌گذشته آنهایی که گذرشان به مجلس افتاده بود، ناگهان شاهد فحاشی در یکی از راهروهای مجلس بودند. لذا دویدند تا…
ادامه مطلب ...

انتقاد از انتصاب توفيقی و ميلی منفرد در وزارت علوم

 سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات گفته است به دنبال انتصاب  جعفر توفيقی و جعفر ميلی‌منفرد به عنوان مشاور عالی و معاون آموزشی وزارت علوم ، از رضا فرجی دانا، وزير علوم، تحقيقات و فناوری، دعوت شده در این خصوص به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.…
ادامه مطلب ...

نامه‌ی اعتراضی دانشجویان محروم از تحصیل

جناب آقای توفیقیبا عرض سلامپیوست به گفته­ی شما که «اگر کسی احساس می کند در حق او اجحافی شده، حتماً به وزارت علوم مراجعه کند»، از آن جا که تعداد کسانی که نه با احساس، بلکه با پوست و گوشت خود طعم تلخ اجحاف را چشیدند آن قدر زیاد است که…
ادامه مطلب ...