In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

وزیر علوم

فحاشی به وزیر علوم در مجلس

فحاشی به وزیر علوم در مجلس: «برو به این مرتیکه بگو یا این چند نفر را عزل می‌کند یا با اردنگی از وزارتخانه بیرونش می‌کنم.»هفته‌گذشته آنهایی که گذرشان به مجلس افتاده بود، ناگهان شاهد فحاشی در یکی از راهروهای مجلس بودند. لذا دویدند تا…
ادامه مطلب ...