In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ویهان مازنی

چهار ستار

من چهار ستار می‌شناسم اولی که خان بود و با تفنگش آبروی مشروطه دومی آوازه خوان بود با ترانه‌ای که می‌گفتند برای شاهزاده خوانده است سومی پینه‌دوز بود و یارِ غار «گل محمد» در سرزمین کلیدرها . . چهارمی هم که «بهشتی» شد و مادری دارد…
ادامه مطلب ...