In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پاسخی، پرسش، بسته شدن سفارت کانادا

پاسخی به چند پرسش پیرامون بسته شدن سفارت کانادا

۱- بستن سفارت ایران در کانادا بر بستر یک سیاست از پیش تعیین شده صورت پذیرفت و یا براساس ادعاهای وزیر امور خارجه کانادا؟۲- در دنیای سیاست این نوع شیوه و حرکت سیاسی دارای چه معانی و پی‌آمدهایی است؟۳- چه میزان این حرکت بر روی ایرانیان…
ادامه مطلب ...