In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چراغ زنبوری

لرزش جاودانه

متن توضیح رهبری به خودشان«در راستای راست و ریس کردن کج و کولگی‌هایی که همیشه در فهم افاضات ما پیدا می‌شود، ما که این‌قدر فهیم و نمایندهٔ کائنات و خدا و پیغمبر و فرمانده سپاه (حالا یا فرمانبَر سپاه، چه فرقی می‌کند، یکی برای همه،‌ همه برای…
ادامه مطلب ...