In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چند دوبیتی

چند دوبیتی از محمد بدیعی

ای عشق چه گویمت که شادیّ وغمی در سینه دلم از تو نیاسود، دمی در خون کشی و دوباره جانم بدهی اینست عجب زخم زنی و مرهمی * * * در عشق بتان دلی چو مجنون دارم از آه جگرسوز دلی خون دارم ترسم که شوم غرقه در این رود جنون در دیده بجای اشک…
ادامه مطلب ...