آشیان / برچسب آرشیوها:  چند شعر، عبدالرحیم احمد پروانی، افغان، محمد بشیر رحیمی

برچسب آرشیوها:  چند شعر، عبدالرحیم احمد پروانی، افغان، محمد بشیر رحیمی

چند شعر از محمد بشیر رحیمی

از زمانی که با محمد بشیر رحیمی در همین ونکوور خود مان معرفی شدم، او را شاعری یافتم آگاه، ژرف نگر و خوش کلام و انسانی نیک و حلیم. شکسته نفسی و تواضع ایشان را می توان در چند سطر پایین که در برابر خواست من مبنی بر فرستادن زنده …

بیشتر بخوانید