ادبیات شعر صفحه اول

چند غزل از مصطفی توفیقی

شهرگان
مصطفی توفیقی متولد سال ۱۳۶۶ در مشهد، کارشناس حقوق قضایی، روزنامه نگار و کارآموز سازمان ملل متحد است. شعرهای او برگزیده بیش از ۵۰ جایزه...