ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

چهار کارگر پلی اکریل اصفهان بازداشت شدند

شهرگان
«جواد لطفی»، «عباس حقیقی»، «کیومرث رحیمی» و «احمد صابری» چهار کارگری هستند که با ادامه دور دوم اعتراضات کارگران پلی‌اکریل بازداشت شده‌اند./ هنوز از دلایل...