تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  چه حقیقت تلخی

برچسب آرشیوها:  چه حقیقت تلخی

چه حقیقت تلخی

این نام سلسله رمانهای رؤیائی هستند که بخشی از آن واقعیت تلخ زندگی است و روزمره در تمام کشورهای جهان، انسانها با آنها، سر وکار دارند. به‌همین دلیل در کشورهای پیشرفته بخشی از برنامه تلویزیون‌ها، رادیوها و روزنامه‌ها به آن اختصاص دارند. در بخش تعلیم تربیت اجتماعی در تلویزیون آلمان …

بیشتر بخوانید