پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی مقالات

زباله‌های اتمی، بی هیچ چاره‌ای و بدون هیچ چشم اندازی

شهرگان
نوشته: ژان ـ فرانسوا فوکونیه* برگردان: انور میرستاری، زیستگر ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ زباله‌های رادیواکتیو یکی از مهم‌ترین معضلات انرژی هسته‌ای را تشکیل می‌دهد. از نخستین...