آشیان / برچسب آرشیوها:  کارزار جهانی، آزادی فعالین کارگری، زندانیان سیاسی، ایران

برچسب آرشیوها:  کارزار جهانی، آزادی فعالین کارگری، زندانیان سیاسی، ایران

کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری و تمامی زندانیان سیاسی ایران

شهرگان: ۱۹حزب، سازمان‌های سوسیالیستی و کمونیست و انجمن‌های همبستگی با کارگران ایران طی فراخوان مشترکی، کارزار بین‌المللی وسیعی را در چندین کشور از 20 تا 27 اکتبر  برای آزادی فعالین کارگری و تمام زندانیان سیاسی ایران آغاز کرده‌اند. اکنون رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد …

بیشتر بخوانید