In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کارکرد مکان

کارکرد مکان و روایت در «شبیه خوانی» اثر آزیتا قهرمان

نگاهی به مجموعه شعر «شبیه خوانی»- آزیتا قهرمان- چاپ یکم پاییز ۱۳۹۱ نشر آرست جدیدترین مجموعه شعر منتشر شده از آزیتا قهرمان شعرهایی تامل برانگیز دارد که می‌توان بارها خواند و در موردشان اندیشید. این مجموعه به ۹ بخش فرعی تقسیم شده به نام‌های…
ادامه مطلب ...