آشیان / برچسب آرشیوها:  کاوه گوهرین

برچسب آرشیوها:  کاوه گوهرین

حیرت از این باغ…

تأملی در پرنده دیگر، نه سومین کتابِ شعر مهرانگیز رساپور (م. پگاه)  بی‌هیچ تردید، فرق است میان ادبیات در تبعید و ادبیاتی که به عنوان ادبیات مهاجرت از آن یاد می‌شود، به گفته‌ی سعدی: فرق است میان آنکه یارش در بر  با آنکه دو چشم انتظارش بر در. ادبیات در …

بیشتر بخوانید