آشیان / برچسب آرشیوها:  کریسمس، سال نو مسیحی، مژگان ق.، ونکوور، شهرگان

برچسب آرشیوها:  کریسمس، سال نو مسیحی، مژگان ق.، ونکوور، شهرگان

یادداشتی بر کریسمس و سال نوی مسیحی

من هم عید داشتم، من هم خیابان‌های چراغانی و مغازه‌های نورانی داشتم که مشتریانش ساعت‌ها در صف صندوق‌های پرداخت، انتظار می‌کشیدند و در همهمه و شلوغی خیابان‌ها در ترافیک میماندند و اکثراً عصبی و کلافه به خانه برمی گشتند.  تفاوتش با اینجا این بود که چشمهای کسانی که در حسرت …

بیشتر بخوانید