آينه در آينه از دیگران دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

«داستانه غم‌انگیزه نقش نمایه اضافه»:

شهرگان
خط فارسی با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده. در عرض پنج سال، شمار بزرگی از فارسی‌زبانان با کسره‌هایشان درگیر شده‌اند و ناگهان هیچ کس نمی‌داند «دوست...