In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کنفرانس ضد صهیونیسم

ایران کنفرانس ضد صهیونیسم را برگزار نمی کند

ایران کنفرانس سالانه ضد صهیونیسم ٬ مکانی که محمود احمدی نژاد از آن برای بیان سخنان تحریک آمیز و بهانه دهنده علیه اسرائیل استفاده می کرد را برگزار نخواهد کرد.به گزارش خبرنامه گویا٬‌ روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با اعلام این خبر افزود:« در…
ادامه مطلب ...