آشیان / برچسب آرشیوها:  گفتگو، فمینیزه کردن سیاست، پروین بختیارنژاد، مهرداد درویش پور

برچسب آرشیوها:  گفتگو، فمینیزه کردن سیاست، پروین بختیارنژاد، مهرداد درویش پور

فمینیزه کردن سیاست

مهرداد درویش پور استاد رشته جامعه شناسی، به دفعات متعدد در خصوص جنبش زنان اظهارنظر کرده و سخن گفته و کتب و مقالات متعددی از او در مورد زنان (از جمله کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان) به چاپ رسیده است. در خصوص نظرات وی، دو نکته فکرم را به …

بیشتر بخوانید