دانش و پژوهش سلامت و روان

با حداقل ۱۵ دقیقه ورزش روزانه ، طول عمر به اندازه سه سال افزایش می یابد

شهروند بی‌سی
پژوهشگران علوم پزشکی در کشور تایوان می گویند نتایج تحقیقات آنان نشان می دهد که فقط ۱۵ دقیقه ورزش روزانه می تواند متوسط طول عمر...