In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

۱۵ دقیقه ورزش روزانه، طول عمر، ورزش

با حداقل ۱۵ دقیقه ورزش روزانه ، طول عمر به اندازه سه سال افزایش می یابد

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور تایوان می گویند نتایج تحقیقات آنان نشان می دهد که فقط ۱۵ دقیقه ورزش روزانه می تواند متوسط طول عمر را به اندازه سه سال افزایش دهد. کارشناسان می گویند این کمترین میزان فعالیت برای بزرگسالان است تا فواید…
ادامه مطلب ...