ادبیات ایران داستان و رمان رويدادها

راه‌یابی ۹۲ داستان به داوری نهایی جایزه بیهقی

شهرگان
از مجموع ۸۲۶ داستان کوتاه رسیده به دومین دوره جایزه داستان بیهقی، ۹۲ اثر توسط هیأت‌ داوران اولیه انتخاب و به داوران مرحله دوم تحویل...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!