آشیان / برچسب آرشیوها:  ﻓﺮﻫﺎﺩ ﮐﺮﻳﻤﯽ

برچسب آرشیوها:  ﻓﺮﻫﺎﺩ ﮐﺮﻳﻤﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﭙﻴﺪﺧﻮﺍﻧﯽِ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﻗﺎﺋﻠﻢ

ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺟﺪﻳﺮﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﺭﻣﺎﻥ: ﺑﺮﺍﯼ ﺳﭙﻴﺪﺧﻮﺍﻧﯽِ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﻗﺎﺋﻠﻢ  روزنامه آرمان در ایران با همکارمان سپیده جدیری شاعر، داستان‌نویس و مسئول صفحه شعر و گفت‌و گوی ادبی هفته‌نامه شهروند بی‌سی و سایت شهرگان، گفت‌و‌گویی انجام داده‌است که در پی‌می‌خوانید: ﺳــﭙﻴﺪﻩ ﺟﺪﻳــﺮﯼ، ﺷــﺎﻋﺮ، ﻣﺘﺮﺟــﻢ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺟﺎﻳﺰﻩ …

بیشتر بخوانید