ایران پیشنهاد سردبير رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد

ریحانه جباری پس از ۷ سال تحمل زندان در فضای پر ابهام و درد به دار آویخته شد.

ما اعضای کارزار لغو اعدام (لگام) در کنار دیگر فعالان و شخصیت‌های اجتماعی و مدنی در اردی‌بهشت امسال در   نامه‌ای با ابراز همدردی با خانواده سربندی از ایشان درخواست نمودیم که «خون را به خون نشویند» و با اقدامی انسانی ریحانه را که مرگ و زندگیش به تصمیم آنان وابسته است به زندگی باز گردانند؛ با این اقدام شایسته خویش در جبران نواقص قانون گامی بلند بردارند و با این بخشایش همهٔ فعالان فرهیخته و انسان دوستان خواهان بخشایش را مرهون همت خویش سازند. آنان بی گمان لذت این اقدام انسانی خود را خواهند چشید و در معرض ستایش و تحسین انبوه هموطنانی که خواهان این اقدام دشوار اما ممکن شده‌اند، قرار خواهند گرفت

افسوس که نه قوانین قضایی و نه خانواده مقتول راهی به رهایی از چرخه خشونت و مرگ نگشودند. این تصمیم متأسفانه تنها به جان یک انسان پایان داد و به هیچ رو باعث پایان یافتن ابهامات این پرونده و آشکار شدن حقیقت نشد.

ما بارها این نکته را در بیانیه‌های لگام یادآوری کرده‌ایم که یکی از مصداق‌های اصلی تعلق نگرفتن مجازات اعدام به متهمان، در نیافتن سرچشمهٔ واقعی جنایت و انتساب جنایت به افراد به افراد نامرتبط با آن بدون دریافتن سرچشمه واقعی جنایت بوده است.

ما اعضا و موسسان کارزار لگام مجدانه از خانواده‌های دردمند مقتولان و نیز از دست اندرکاران دستگاه قضا می‌خواهیم که یک بار برای همیشه به خود آیند و در صدور و اجرای احکام اعدام، به ویژه این گونه اعدام‌های ناروا، نه لجاجت و کین ورزی بلکه، ندای وجدان و مهر به انسان را در مقابل دیدگان خود قرار دهند و از تداوم این چرخه خشونت بپرهیزند

به یقین این گونه اقدام‌های ناروا و قوانین خشونت افزا چهرهٔ دستگاه قضای ایران را در انظار هم میهنان و همه جهانیان هرچه بیشتر تیره خواهد کرد و متأسفانه موجب نمایش تصویری زشت و تلخ از ایران عزیزمان در مقابل دیدگان جهانیان خواهد شد

ما بار دیگر تأسف و تاثرعمیق خود را از اعدام ریحانه جباری اعلام می‌کنیم و آرزومند آنیم که بار دیگر شاهد ستاندن جان انسان دیگری نباشیم.

اعضا و موسسان کارزار لگام

۴ آبان ۱۳۹۳

Please follow and like us:
cute_twitter اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
icon_Visit_us_en_US اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
fa_IR_Follow اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
fa_IR_Tweet اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_telegram اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
telegram_message اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
telegram اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_linkedin اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
icon_en_US اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
fa_IR_share اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_whatsapp اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_instagram اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_soundcloud اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_fbmessenger اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_youtube اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
icon_Visit_us_en_US اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_email اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
cute_pinterest اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
pinterest اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد
fa_IR_save اعدام ریحانه جباری به ابهام‌ها پاسخ نداد

Related posts

خامنه‌ای به آمریکا: ما هم تهدیدهایی داریم که به وقت خود اعمال می‌شود

شهرگان

هیچ گاوی نباید خیابان‌هایمان را از ما بگیرد

سپیده جدیری

درگذشت کنسول کانادائی نجات دهنده آمریکائی‌ها در جریان گروگان گیری سفارت

شهرگان

اظهار نظر