ایران رويدادها گزيده‌ها

دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!

اعلاميه مشترک ٩ حزب و سازمان در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی

ballot-box1-e1327164127870-300x192 دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!

با تحريم فعال انتخابات فرمايشی، جنبش اعتراضی عليه استبداد را پرنمودتر کنيم!

پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ – ۱۹ ژانويه ۲۰۱۲

در جمهوری اسلامی انتخابات هیچ گاه آزاد و دمکراتيک نبوده است، اما انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی که قرار است در روز ١٢ اسفند ماه برگزار شود، جزو غير دمکراتيک ترين انتخابات در طول حیات این رژیم است. گردانندگان حکومت در ادامه سرکوب اعتراضات مردم طی سال های گذشته و به ويژه بعد از انتخاتات ۲۲ خرداد سال ۸۸، تصميم گرفته اند انتخاباتی را برگزار کنند که در آن تنها "ذوب شدگان در ولايت فقيه" به مجلس راه يابند. آن ها می خواهند مجلسی را تشکيل دهند که مجری دستورات ولی فقيه و نيروهای نظامی ـ امنيتی باشد. انتخابات دوره نهم مجلس، انتخاباتی فرمايشی در فضای امنیتی است. برای برگزاری آن، سران رژيم وسيع ترين اقدامات امنيتی را تدارک ديده و  فضای سياسی کشور را به وجه شديدی پليسی کرده اند. در هيچ انتخاباتی فضای سياسی کشور در اين حد بسته نبوده است. با اين وجود خامنه ای رهبر حکومت و نيروهای نظامی ـ امنيتی به شدت نگران انتخابات و سرريز شدن نارضايتی ها و خيزش خودجوش مردم، برآمد جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری در جريان انتخابات هستند.

برای اولين بار در حيات جمهوری اسلامی وسيع ترين بخش نيروهای سياسی اپوزيسيون خارج از نظام و اپوزيسيون درون نظام به مخالفت با انتخابات فرمايشی برخاسته اند. همسوئی مجموعه اين نيروها در عدم شرکت و تحريم انتخابات مجلس، حکومتگران را به وحشت انداخته است. سران حاکم در حالی که در اولين انتخابات پس از انتخابات سال٨٨ و برآمد اعتراضی ميليون ها تن، بیش از هر دوره ای نیازمند مشارکت مردم برای نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی هستند، اما به دليل هراس از واکنش غير مترقبه مردم و خارج شدن کنترل انتخابات از دستشان و افتادن ابتکار عمل به دست مردم، اختناق در جامعه را بیش از پیش گسترش داده و از تامين حداقل های لازم برای داغ کردن تنور انتخابات چشم پوشيده اند. این مجموعه ، آنان را نگران افت مشارکت مردم در انتخابات و خالی ماندن حوزه های رای گيری کرده است. قوه قضائيه رژيم با هدف مقابله با اقدامات نيروهای اپوزيسيون و منتقد، با صدور اطلاعيه ای: "انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن٬ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند و انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات" را جرم اعلام کرده است.

انتخابات فرمايشی مجلس نهم در شرايطی برگزار می شود که کشور ما بر اثر سياست های تنش زا و نابخردانه رژيم، تحت فشارهای شديد بين المللی قرار دارد. خطر حمله نظامی افزايش يافته و تحريم های بين المللی که ابعاد بی سابقه ای پيدا کرده، بر اقتصاد کشور ضربه جدی زده، ذخاير ارزی حاصل از فروش نفت و دسترنج مردم از بين رفته و فقر و بيکاری در کشور با شتاب درحال گسترش است. تشديد و گسترده تر شدن هر چه بيشتر تحريم ها از جمله تحريم بانک مرکزی می تواند اقتصاد کشور را فلج کند و گروه های وسيعی از جامعه را به فلاکت بيشتر سوق دهد.

با وجود وضع مخاطره آميز کشور که نيازمند اتخاذ تدابير معقولانه برای رفع خطر حمله نظامی و توقف تحريم های بين المللی است، به دستور خامنه ای رهبر حکومت نيروهای نظامی هم چنان برای قدرت نمائی دست به مانورهای نظامی می زنند، با تهديد به بستن تنگه هرمز تشنج در منطقه را تشديد می کنند، فضای پادگانی را بر کشور حاکم می گردانند و با سلب کامل حق رای مردم در تدارک تشکيل مجلس فرمايشی و مجری نظر خامنه ای ولی فقيه حکومت هستند.

مردم ايران!

ما ٩ حزب و سازمان سياسی که همواره از حق رای شما دفاع کرده ايم، تحريم انتخابات فرمايشی مجلس شورای اسلامی را اقدامی در جهت تشديد مبارزه عليه استبداد حاکم و تقويت جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری می دانيم و بر اين نظر هستيم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، جلوه جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را پرنمودتر می کند و تلاش حکومت را برای بهره گيری از رای شما، جهت مشروعيت بخشيدن به سياست هائی که کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد، خنثی می سازد. با عدم شرکت در اين انتخابات فرمايشی، اعتراض خود را عليه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقرفزاينده، اختناق و سرکوب، عليه سياست خارجی ماجراجويانه و تنش زا که به افزايش خطر جنگ و تشديد تحريم های اقتصادی انجاميده است، اعلام کنيد.

نيروهای آزاديخواه!

عدم شرکت در انتخابات و سياست تحريم فعال توسط نيروهای جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، فرصت  مساعدی را برای برآمد مشترک و گسترده در اين عرصه را فراهم آورده است. بايد با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی و سخنرانی ها، پخش اعلاميه و تراکت ها و ديوارنويسی عليه انتخابات فرمايشی حرکت کرد و مردم را به عدم شرکت در رای گيری انتخابات فرمايشی دعوت نمود. بايد بکوشيم با پيشبرد تحريم گسترده انتخابات، قدرت نيروهای آزاديخواه و مردم را در مقابل قدرت رژيم به نمايش بگذاريم.

ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به یک برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس فرا می خوانیم.

 

ballot-boxes-300x200 دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکراتیک مردم ایران

حزب کومه‌له کردستان ایران

جبهه ملی ایران ـ اروپا

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کميته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱٣۹۰ – ۱۹ ژانويه ۲۰۱۲

Please follow and like us:
cute_twitter دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
icon_Visit_us_en_US دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
fa_IR_Follow دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
fa_IR_Tweet دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_telegram دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
telegram_message دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
telegram دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_linkedin دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
icon_en_US دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
fa_IR_share دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_whatsapp دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_instagram دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_soundcloud دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_fbmessenger دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_youtube دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
icon_Visit_us_en_US دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_email دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
cute_pinterest دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
pinterest دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!
fa_IR_save دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی!

Related posts

عشق وطن من است

سپیده جدیری

توافق هسته‌ای ژنو از نگاه همسایه غربی، ترکیه

احمد هاشمی

چند شعر از مریم جعفری آذرمانی

شهرگان

اظهار نظر