شعر

چارپاره‌‌ٔ بهاری

 

گردِ زخمِ ساقه‌ی پارینه را

رنگْ‌رنگْ بال ‌زد پروانه و هی باد زد

تا سرانجام ساقه سبز شد در بهار

غنچه بگشود دهان و باغ لبخند زد

 

Related posts

دو شعر از دو شاعر معاصر ایران

شهرگان

دو شعر از فرناز جعفرزادگان

چهار شعر از محمد مهدی‌پور

شهرگان

اظهار نظر