UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

کتاب «سیری در ترانه سرایی فارسی» توسط نشر مروارید منتشر شد

کتاب «سیری در ترانه سرایی فارسی» توسط نشر مروارید منتشر شد

 

به تازگی کتاب «سیری در ترانه سرایی فارسی» از محمدامین محمدپور و علی‌اصغر باباصفری توسط نشر مروارید چاپ و منتشر شد.

 

معرفی کتاب:

محمدامین محمدپور در معرفی این کتاب – که با همکاری دوست نویسنده‌اش علی‌اصغر باباصفری به مباحث ترانه و ترانه‌سرایی و ویژگی‌های آن از گذشته تا امروز پرداخته‌اند و همچنین انواع ترانه‌ها و تصنیف‌ها از نظر کاربرد و درون‌مایه به روش تحلیل محتوا، بررسی و طبقه‌بندی کرده‌اند – می‌نویسد:

«گاهی‌وقت‌ها شنیدن واژه‌هایی آهنگین می‌تواند در ذهن و خاطر ما شگفتی بیافریند. سرچشمه وزن در طبیعت است، مانند گردش شب و روز، صدای پرندگان، صدای پتک و کلنگ کارگران؛ کلام مردم سرزمین ما نیز آهنگین است. ترانه‌ها جزیی از ادبیات عامه شمرده می‌شوند. شعر و موسیقی و در پی آن انواع ترانه و سرود، از قدیم مورد توجه بوده و با وجود گستردگی مخاطبان ترانه و تاثیر‌‌گذاری انکار نا‌پذیر آن بر ذهن و دانش ادبی عامه مردم به صورت جدی و در قالب پژوهش علمی، کمتر به این موضوع پرداخته شده است و تا‌‌ کنون به طور فراگیر به انواع ترانه‌سرایی و طبقه‌بندی و تحلیل درون‌مایه‌های آن از جنبه‌های ساختاری و محتوایی و تاثیر دگرگونی‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بر آن از آغاز تا امروز پرداخته نشده است. پژوهش در این موضوع می‌تواند سبب شناخت هر چه بهتر ترانه و درون‌مایه‌های آن باشد.

در بخش نخست به مباحث ترانه و ترانه‌سرایی و ویژگی‌های آن از گذشته تا امروز پرداخته شده است و در بخش دوم انواع ترانه‌ها و تصنیف‌ها از نظر کاربرد و درون‌مایه به روش تحلیل محتوا، بررسی و طبقه‌بندی شده‌ است و به نمونه‌های آن‌ها پرداخته‌ایم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که انواع ترانه از نظر درون‌مایه در دوازده بخش دسته‌بندی می‌شوند و شامل ترانه‌های عاشقانه، شادی، کودکانه، سوگ، کار، عرفانی، دینی، آداب و رسوم، سیاسی، سرگرمی، تبلیغاتی و ورزشی هستند.

ترانه‌ها و تصنیف‌ها گنجایش زیادی برای طرح مضامین گوناگون دارند و در دوره معاصر کارکردهایی مانند اطلاع‌رسانی، آموزش و تبلیغ پیدا کرده‌اند. ‌تصنیف و موسیقی ایرانی یکی از برجسته‌ترین بخش‌های شکل‌دهنده فرهنگ معاصر است. درون‌مایه عاشقانه در بین ترانه‌ها و تصنیف‌ها بیشترین پرداخت را داشته‌ است و درون‌مایه‌هایی سرگرمی، آداب و رسوم، تبلیغاتی و ورزشی در بین ترانه‌ها و تصنیف‌ها کمتر به کار رفته‌ است. در ترانه‌های معاصر درون‌مایه‌های جدید تبلیغاتی و ورزشی وجود دارند که تا پیش از آن نمود نداشته‌ است و در همین دوره به خاطر صنعتی شدن سرودن ترانه‌هایی با درون‌مایه کار، کمتر شده‌ است.»

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: