آشیان / برچسب آرشیوها:  اشعار، بانو، مژگان ساغر شفا

برچسب آرشیوها:  اشعار، بانو، مژگان ساغر شفا

اشعاری از بانو مژگان ساغر شفا

نام من ساغر نیست این یکی عارییت است نام من وام ادا ناشدنیست اسم من قرض تمام معنیست من از این نام تبه گردیدم ساغرم پر ز شراب تلخ است نه شفا میطلبد نه شفا می بخشد آخر از ساغر تلخی که نباید طلبید جز فراموشی چند درد بزرگ که  …

بیشتر بخوانید